Cercar

Inici

Ús obligatori mascaretes

21 de maig de 2020

S'ha publicat en el BOE l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, que regula l'ús obligatori de mascaretes a la via pública, a espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres. Aquesta Ordre es mantindrà durant tot l'estat d'alarma i les possibles pròrrogues.

Aquesta Ordre regula l'ús obligatori de mascaretes per part de la població general, preferentment màscares higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca. El seu ús és obligatori en persones majors de 6 anys. Se'n recomana la utilització per a la població d'entre 3 i 5 anys.

L'ús obligatori de mascaretes no és exigible per a:

· Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de mascareta.
· Persones en les quals l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
· En el desenvolupament d'activitats en les quals, per la naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
· Quan existeixi una causa de força major o situació de necessitat..

Sanitat recorda la importància de continuar complint amb les recomanacions de mantenir la distància interpersonal, la higiene de mans i resta de mesures de prevenció.

Podeu consultar la informació publicada pel Ministeri de Consum sobre els diferents tipus de mascaretes.

Descàrrega d'arxius

Galeria multimedia

Imatges

Informació mascaretes Ministeri

Data darrera modificació: 21 de maig de 2020

© OMIC Plaça de l'Olivar 4. 07002 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 72 46 50 | Fax: 971 72 02 70