Cercar

Inici

Informació sobre terminis de devolucions, desistiment i resolució de contractes

8 de juny de 2020

Els terminis procesals i administratius varen quedar suspesos a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel covid-19 amb l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

El 23 de maig es publicava en el BOE la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, en la qual s'estableix que els terminis administratius es tornen a computar des de dia 1 de juny i els terminis processals i els terminis de prescripció i caducitat a partir del 4 de juny.

Devolució, desistiment i garantia dels productes

Pel que fa al desistiment i devolució de productes, per als béns adquirits abans de l'estat d'alarma en els quals el termini de devolució o desistiment acabava abans del 4 de juny i havia quedat interromput, es reprenen els terminis de desistiment i devolució dia 4 de juny. Per als productes adquirits durant l'estat d'alarma i abans del 4 de juny, el període de devolució i desistiment començarà el 4 de juny.

Per a les compres en línia realitzades abans de l'estat d'alarma i durant aquest, també es reactiva el termini de desistiment de 14 dies des del 4 de juny.

En relació amb la garantia dels productes, si el defecte apareix abans del 4 de juny, es pot retornar o reparar a partir del 4 de juny. Si el defecte es mostra després del 4 de juny, no s'amplia el termini de garantia de dos anys des de la seva compra.

Cancel.lació d'allotjaments

El consumidor i usuari té dret a resoldre el contracte sense penalització en un termini de 14 dies quan resulti d'impossible compliment. L'establiment ha d'oferir bons, vals o una altra proposta de compensació. Si transcorreguts 60 dies el consumidor no ho accepta, es procedirà al reemborsament en 14 dies, en la mateixa forma en què es va pagar i es podran descomptar les despeses de reemborsament.

Cancel.lació de viatges combinats

Davant la cancel·lació d'un viatge combinat, l'organitzador o detallista pot lliurar un bo al consumidor amb un termini de validesa d'1 any. Transcorregut aquest temps, si no s'utilitza, serà procedent el reemborsament total. Si el consumidor o usuari sol·licita la resolució del contracte, tindrà dret al reemborsament total.

Cancel.lació de vols

Si ha estat cancel·lat un vol per la companyia aèria, el passatger pot triar entre el reemborsament, transport alternatiu o un bo per a un transport en data posterior.

Si el passatger cancel·la el vol a causa de l'estat d'alarma, la companyia aèria pot oferir un vol alternatiu o el reemborsament. Si no s'arriba a un acord en el termini de 60 dies es procedirà al reemborsament en 14 dies en la mateixa forma en què es va realitzar el pagament. No obstant això, no hi ha dret a compensació econòmica perquè es tracta d'una circumstància extraordinària.

Cancel.lació d'activitats, esdeveniments, acadèmies, gimnasos...

Quan la prestació del servei sigui impossible a causa de l'estat d'alarma, no es cobraran noves mensualitats fins que es pugui prestar el servei amb normalitat. L'establiment oferirà opcions de recuperar posteriorment les classes o compensar o minorar futures quotes. Si el consumidor no hi està d'acord, serà procedent la reclamar la devolució de les quotes.

En el cas dels esdeveniments cancel·lats, el consumidor o usuari té dret a resoldre el contracte sense penalització en un termini de 14 dies des que no s'ha pogut executar. L'organitzador pot oferir bons, canvis de data, o altres propostes de compensació. Si el consumidor o usuari no accepta, serà procedent el reemborsament en 14 dies en la mateixa forma de pagament.

Portal del Ministeri de Consum

Una vegada reactivats els procediments administratius, el Ministeri de Consum ha llançat una eina per a assessorar els consumidors i usuaris sobre els seus drets i sobre com interposar reclamacions durant l'estat d'alarma pel covid-19.

Asistent per a consumidors afectats

Data darrera modificació: 9 de juny de 2020

© OMIC Plaça de l'Olivar 4. 07002 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 72 46 50 | Fax: 971 72 02 70