Cercar

Inici

Nova moratòria de nou mesos per a les hipoteques i els préstecs al consum

4 de febrer de 2021

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, que suposen la pròrroga del termini de sol·licitud de les moratòries financeres per a pal·liar els efectes econòmics del covid-19.

Amb aquest Reial decret llei, el Govern pretén adaptar l'ordenament jurídic espanyol a les directrius aprovades per l'Autoritat Bancària Europea (EBA), que permeten ampliar-ne el termini de sol·licitud fins al 30 de març de 2021.

D'aquesta manera, les llars, els treballadors autònoms vulnerables i les empreses dels sectors de turisme i transport podran ajornar fins a nou mesos el pagament del principal i els interessos dels seus préstecs hipotecaris i de consum. Els qui hagin accedit a moratòries anteriors en podran sol·licitar una de nova fins a esgotar aquest termini.

Quant a la moratòria de crèdits hipotecaris, podran sol·licitar-la els qui es trobin pagant quotes hipotecàries per l'adquisició del seu habitatge habitual, del local en el qual desenvolupen el seu negoci o d'habitatge destinat a lloguer de què hagin deixat de percebre quotes de l'inquilí, atès l'estat d'alarma.

La moratòria de crèdits al consum permet la suspensió temporal de les obligacions derivades de préstecs o crèdits al consum, crèdits associats a targetes de pagament, lísing, factoring o qualsevol tipus de contracte de finançament amb quotes o liquidacions periòdiques als quals faci front qualsevol consumidor o autònom que es trobi en situació de vulnerabilitat.

Per a considerar que qualsevol persona o un autònom es troben en situació de vulnerabilitat, hi han de concórrer de manera conjunta les següents condicions: que passin a estar en desocupació o que hagin sofert una caiguda en les seves vendes superior al 40%, si és autònom; que el conjunt dels ingressos no superi el límit de tres vegades l'IPREM en el mes anterior a la sol·licitud (s'incrementa quan hi concorren circumstàncies com la tinença de fills), que la quota de préstecs hipotecaris més les despeses i els subministraments bàsics superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar i que l'esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 1,3 a conseqüència de la pandèmia.

Per a més informació podeu consultar el BOE i aquest enllaç.

Data darrera modificació: 4 de febrer de 2021

© OMIC Plaça de l'Olivar 4. 07002 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 72 46 50 | Fax: 971 72 02 70