Cercar

Inici -> Tràmits

OMIC.03 - Reclamació en assumptes de consum

Qui ho pot sol·licitar?

La persona que sigui la consumidora final del bé o servei, i sigui resident al municipi de Palma.

Requisits

Pot demanar la iniciació qui resulti ser el consumidor final del bé adquirit a una empresa o servei prestat per un professional. El consumidor ha de ser resident a Palma i aportar els documents justificatius de la queixa, reclamació o denúncia.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Efectes de silenci

No n'aplica

Quan iniciar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

Documentació a lliurar

  • full de reclamació, denúncia o queixa (emplenat)
  • document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura...)
  • acreditació de representació legal, si escau
  • acreditació que és consumidor final (per exemple, factura a nom seu)
  • d'altra documentació de la relació comercial, si escau

On sol·licitar-lo?

Presencial:

OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
Plaça de l'Olivar, 4 (baixos). 07002 Palma

Per Internet:

Clicau aquí per a iniciar la reclamació

Mitjans de contacte

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Pl. de l'Olivar, 4

Tel. 971 724650

Fax: 971 720270

Web: www.omic.palma.es

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 2 mesos

Normativa

  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE núm. 287, de 30 de novembre
  • Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears (BOIB núm. 103, de 31 de juliol de 2014)
  • Normativa específica segons consulta

Qui tramita la sol·licitud?

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Pl. de l'Olivar, 4

Tel. 971 724650

Fax: 971 720270

Web: www.omic.palma.es

Més informació

Vull fer una reclamació sobre una compra que vaig realitzar a Palma, però tenc la meva residència en un altre municipi. Puc acudir a l'OMIC de Palma? No, l' OMIC només pot atendre els consumidors residents al municipi de Palma, però pot informar de l'organisme competent en cada cas.


Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació: 3 de novembre de 2014

© OMIC Plaça de l'Olivar 4. 07002 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971 72 46 50 | Fax: 971 72 02 70